Dakwah dan Cabaran De-Islamisasi di Malaysia

De-Islamisasi

Islam sebagai ad-din menawarkan satu pakej kehidupan yang lengkap untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Pertembungan Islam dengan nilai-nilai hidup yang bobrok sama ada berbentuk ideologi atau isme ciptaan manusia ataupun elemen ajaran sesat telah berlangsung dalam perjalanan sejarah yang panjang. Cuma, dalam konteks pertembungan dalam era moden kini, de-Islamisasi sebagai satu proses menghakis nilai-nilai Islam telah mengambil satu bentuk, versi, corak dan wajah baru sesuai dengan perkembangan dan keperluan zaman. Buku ini adalah satu cubaan dan inisiatif yang menarik dalam menggarap isu-isu de-Islamisasi dan bagaimana de-islamisasi dengan pelbagai bentuk dan dalam pelbagai aspek, sosial, politik, pendidikan, kepercayaan, teknologi maklumat dan lain-lain telah bertembung dengan Islam dan memberi impak dan cabaran besar kepada perkembangan dan usaha-usaha dakwah khususnya di Malaysia.

Pen: Abdul Ghafar Don / Zaleha Mohd Ali
ISBN 978 983 195 405 8
Tahun: 2008
Hlm: 160
Saiz: 5.75” X 8.25”
Harga: RM16.00

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s