Dinamisme Gerakan Islam dan Cabaran Semasa

Dinamisme Gerakan Islam

Buku ini menyingkap pelbagai aspek dalam gerakan Islam termasuk yang telah lalu dan yang dialami kini. Antara topik dibincangkan mengenai perjuangan gerakan Islam dalam kemerdekaan, politik, ekonomi, pendidikan dan kesenian, selain menyentuh tentang pengaruh gerakan Timur Tengah di Malaysia dan isu-isu semasa umat Islam di Malaysia. Buku ini juga menyentuh kegiatan reformasi pendidikan dan ekonomi yang diusahakan oleh gerakan Islam dan menilai kembali perspektif gerakan Islam terhadap kesenian serta menyorot peranan dan penglibatan gerakan mahasiswa Pengajian Islam dalam isu-isu semasa.

Penulis: Badlihisham Mohd Nasir (Prof. Madya Dr.)
ISBN 978 983 195 361 7
Tahun: 2009
Hlm: 196
Saiz: 5.75” X 8.25”
Harga: RM18.00

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s