Ilmu Sejarah Antara Tradisi dan Moden

Ilmu Sejarah

Sejarah merupakan bidang yang mengandungi banyak unsur pengajaran yang boleh diterapkan kepada setiap insan. Kata pujangga untuk mengenali seseorang itu lihatlah kepada latar belakangnya. Namun untuk melihat latar belakang seseorang ataupun sesuatu bangsa perlunya ada ilmu pengetahuan. Meneroka sejarah harus berdasarkan kepada disiplin ilmu sejarah. Ilmu sejarah merangkumi pelbagai unsur seperti objektif, subjektif, lojik, tafsiran, kritikan dan pengajaran moral. Penulisan sejarah kadang-kadang dipersembahkan dalam bentuk penulisan kepelbagaian seperti secara kolektif, secara kontemporari, berbentuk konotasi, menurut kronologi, berbentuk penceritaan, pemaparan peristiwa dan ada juga dalam bentuk perkembangan pemikiran. Ia menyanggah dakwaan sesetengah pihak yang menyatakan sejarah itu mati atau mengkaji benda mati semata-mata. Dalam buku ini penulis cuba memaparkan berkaitan dengan ilmu sejarah yang terkandung unsur-unsur tradisi dan moden.

Penulis: Ishak Saat
ISBN 983 195 249 9
Tahun: 2007
Hlm: 188
Saiz: 5.75” X 8.25”
Harga: RM 18.00

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s