Sejarah Ikhtilaf Mazhab di Malaysia

Sejarah Ikhtilaf Mazhab

Untuk menjejaki latar belakang konflik dan kontroversi mazhab di Malaysia, pihak penulis telah menyusun risalah tentang sejarah dan pemikiran tajdid atau islah, agar para pembaca dapat memahami arah perjuangannya serta titik-titik perbezaannya dengan aliran tradisional mengenai isu-isu khilafiah tersebut. Bahagian pertama membahas perkembangan latar belakang sejarah gerakan islah. Bahagian kedua membahas secara menyeluruh gerakan tajdid atau islah di Malaysia. Manakala bahagian ketiga membahas secara khusus perkembangannya di Perlis, iaitu negeri yang secara rasmi dalam Perlembagaan Negerinya mendaulatkan ajaran islah dan menolak amalan bermazhab (Syafie).

Penulis: Dr. Abdul Rahman Hj. Abdullah
ISBN 978 983 195 305 1
Tahun: 2010
Hlm: 354
Harga: RM30.00 (SM)/RM33.00 (S/S)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s