IBN bajjah

Ibn Bajjah dilahirkan di Saragossa pada 1082 M. Beliau telah mengemukakan gagasan falsafah ketuhanan yang menetapkan bahawa manusia boleh berhubung dengan akal fa’al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Menurut Ibn Bajjah manusia boleh mendekati tuhan dengan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya melalui amalan tasawuf.

Dalam bidang fizik, teori yang dikemukakan oleh Ibnu Bajjah telah mempengaruhi pemikiran Galilieo sehingga beliau berjaya menghasilkan idea-idea baru tentang hukum-hukum pergerakan moden. Galilieo telah menggunakan formula Ibnu Bajjah dalam buku beliau yang bertajuk Pisan Dialogne. Teori yang digunakan oleh Galilieo ini bertentangan dengan teori yang pernah diperkenalkan oleh Aristotle. Teori Ibn Bajjah ini turut disokong oleh St. Thomas dan Duns Scotus.

5 thoughts on “IBN bajjah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s