IBN Tufayl

Ibn Tufayl dilahirkan di Granada pada 1110 M. Ibn Bidang kepakaran beliau yang utama adalah perubatan, di samping mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang lain seperti falsafah, matematik, astronomi dan kesusasteraan. Tufayl merupakan seorang tokoh falsafah yang unggul dalam era pemerintahan al-Muwahhidun.

Dalam catatan sejarah Ibn Tufayl ada menghasilkan karya yang berhubung dengan bidang falsafah ketuhanan, falsafah Sains Tabie, kejiwaan dan perubatan. Akan tetapi karya yang kekal sehingga ke hari ialah Hayy Ibn Yaqzan kerana buku-buku karyanya yang lain dikatakan telah hilang ketika berlaku kekacauan dan peperangan di Magribi. Dalam bidang falsafah Ibn Tufayl berusaha gigih dalam mengintegrasikan sains Yunani dengan hikmah Timur atau falsafah dan agama. Kewujudan kesepaduan yang konkrit ini dapat dilihat dalam karya beliau yang bertajuk Hayy Ibn Yaqzan. Karya ini menunjukkan bahawa akal mempunyai kemampuan untuk mengetahui kebenaran yang tidak bertentangan dengan agama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s