SIRI TAPAK WARISAN UNESCO

UNESCO (UN Educational, Scientific and Cultural Organization) atau dalam bahasa Melayunya Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB, ialah sebuah agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu  yang ditubuhkan pada tahun 1945. Tujuan penubuhan badan ini adalah untuk menyumbang ke arah kedamaian dan keselamatan dengan mempromosikan kerjasama antarabangsa melalui bidang pendidikan, sains dan kebudayaan.

Oleh itu UNESCO telah mengiktiraf pelbagai tempat di dunia yang patut dilestarikan sebagai warisan dunia yang tidak ternilai. Di Malaysia, terdapat empat tempat yang telah pun menerima pengiktirafan UNESCO iaitu Taman Kinabalu, Taman Negara Gunung Mulu, Bandar Raya Melaka Bersejarah dan Bandar Raya Georgetown.

Siri Tapak Warisan UNESCO ini mengetengahkan sejarah dan kelebihan keempat-empat tempat ini agar ia dapat diketahui oleh pelajar. Selain mengetahui kepentingan melestarikan dan memulihara alam sekitar, buku-buku ini mengandungi maklumat berguna untuk para pelajar mengetahui keistimewaan bumi Malaysia.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s