Siri Hubungan Etnik Malaysia

Buku Siri Hubungan Etnik Malaysia ini dihasilkan untuk mendedahkan kepada murid-murid dan orang awam tentang masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum atau etnik. Buku 1 memberi gambaran asas mengenai asal usul pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia yang menjurus kepada faktor sejarah yang me nyumbang kepada kepelbagaian tersebut. Manakala buku 2 pula akan membincangkan mengenai kepelbagaian kaum yang terdapat di Malaysia pada masa kini dari Perlis hinggalah ke Sabah. Walau bagaimanapun disebabkan terlalu banyak kaum yang terdapat di Sabah dan Sarawak, ia tidaklah diperincikan satu persatu.

Buku 3 pula adalah tentang pengukuhan hubungan etnik yang merangkumi sejarah pengukuhan hubungan etnik yang telah dijalankan oleh kerajaan seawal pembentukan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, dasar-dasar kerajaan kemudiannya dan pelbagai aktiviti yang dilaksanakan buat masa kini untuk memantapkan hubungan etnik ini. Buku 4 pula membincangkan cabaran yang dilalui oleh kerajaan dan masyarakat amnya dalam hubungan etnik termasuk masalah-masalah yang dilalui.

Dengan penghasilan buku ini adalah diharapkan ia dapat membantu murid-murid untuk memahami etnik lain, menghormati kaum lain dan mengukuhkan hubungan antara kaum agar dapat menjalani kehidupan seharian dalam suasana harmoni dan aman damai tanpa sifat prejudis dan prasangka antara satu sama lain.

Semoga buku ini dapat memberi faedah kepada pembaca. Segala kekurangan akan diperbaiki dari semasa ke semasa. Insya-Allah.

 

Penerbit:  GOLDEN BOOKS DISTRIBUTORS (001827666-V)

Harga: RM170

Kulit Lembut

Saiz: 7″ x 10″

Advertisement

2 thoughts on “Siri Hubungan Etnik Malaysia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s