Siri Pembangunan Ekonomi Malaysia


Topik pembangunan ekonomi bukanlah popular bagi murid sekolah terutama sekolah rendah. Mereka masih tidak mengambil berat bagaimana sesebuah negara dimajukan dan apakah faedahnya kepada diri mereka sendiri. Mereka juga tidak faham kaitannya ekonomi negara dengan peruntukan bagi sesebuah sekolah, skim buku teks atau prasarana sekolah. Murid-murid sekolah hanya didedahkan kepada perkembangan ekonomi Malaysia semasa berada di Tingkatan 6. Itupun jika mereka mengambil subjek itu.

Buku Siri Pembangunan Ekonomi Malaysia ini dihasilkan untuk mendedahkan kepada para murid mengenai perkembangan ekonomi di Malaysia untuk memberi pemahaman betapa pentingnya sektor ekonomi bagi sesebuah negara. Buku-buku dalam siri ini juga mengetengahkan pelbagai usaha kerajaan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pelbagai sektor demi kesejahteraan penduduk Malaysia selain mampu bersaing dengan negara luar.

Buku-buku ini merangkumi empat tajuk yang menyentuh tentang Pembangunan Wilayah, Perindustian dan Perdagangan, Pertanian dan Perikanan, dan Perkhidmatan dan Pelancongan. Dengan membaca buku ini adalah diharapkan kalangan murid dapat mengetahui perkembangan ekonomi di Malaysia, dasar-dasar kerajaan yang tidak putus-putus mengukuhkan ekonomi negara ini, dan kesan perkembangan ekonomi negara kepada rakyat. Meskipun setiap buku membincangkan sektor yang berlainan, tetapi ia berkait antara satu sama lain, misalnya kepesatan pertanian dan perikanan menyumbang kepada pertumbuhan industri, begitu juga pembangunan wilayah menghasilkan banyak aktiviti perindustrian.

Penerbit: PUSTAKA DASAR JAYA SDN. BHD. (933398-X)

Harga: RM259

Kulit Keras

Saiz: A4

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s