Archives

Ilmu Sejarah Antara Tradisi dan Moden

Ilmu Sejarah

Sejarah merupakan bidang yang mengandungi banyak unsur pengajaran yang boleh diterapkan kepada setiap insan. Kata pujangga untuk mengenali seseorang itu lihatlah kepada latar belakangnya. Namun untuk melihat latar belakang seseorang ataupun sesuatu bangsa perlunya ada ilmu pengetahuan. Meneroka sejarah harus berdasarkan kepada disiplin ilmu sejarah. Ilmu sejarah merangkumi pelbagai unsur seperti objektif, subjektif, lojik, tafsiran, kritikan dan pengajaran moral. Penulisan sejarah kadang-kadang dipersembahkan dalam bentuk penulisan kepelbagaian seperti secara kolektif, secara kontemporari, berbentuk konotasi, menurut kronologi, berbentuk penceritaan, pemaparan peristiwa dan ada juga dalam bentuk perkembangan pemikiran. Ia menyanggah dakwaan sesetengah pihak yang menyatakan sejarah itu mati atau mengkaji benda mati semata-mata. Dalam buku ini penulis cuba memaparkan berkaitan dengan ilmu sejarah yang terkandung unsur-unsur tradisi dan moden.

Penulis: Ishak Saat
ISBN 983 195 249 9
Tahun: 2007
Hlm: 188
Saiz: 5.75” X 8.25”
Harga: RM 18.00

Advertisement

Sejarah Politik Melayu Pelbagai Aliran

Politik Melayu

Istilah radikal merupakan satu pendekatan antara puluhan pendekatan politik, ia dipilih oleh segolongan orang Melayu untuk menyuarakan rasa tidak setuju dalam memenuhi tuntutan perjuangan kemerdekaan negara. Pendekatan yang dipilih ini tidak sekata dengan pihak penjajah Inggeris, menyebabkan mereka ini dilabelkan sebagai golongan yang berhaluan kiri. Lantaran itu artikel-artikel yang dipilih ini, cuba menyingkap catatan-catatan sejarah yang pernah dilalui oleh golongan yang dilabelkan sebagai berhaluan kiri. Apakah mereka ini benar-benar kiri atau radikal? Ataupun pendekatan yang mereka gunakan ternyata berjaya menggugat kedudukan kondusif pihak penjajah British. Pelabelan ini bertujuan untuk menjauhkan sokongan masyarakat Melayu terhadap golongan yang mengajak bangsa Melayu bangkit menentang penjajah dan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu.

Penulis: Ishak Saat (Dr.)
ISBN 978 983 195 330 3
Tahun: 2007
Hlm: 278
Saiz: 5.75” X 8.25”
Harga: RM 24.00

Mani Purindan

Mani Punrindan

Siapakah sebenarnya Mani Purindan? Terdapat andaian bahawa dia dari Pasai, India dan Parsi. Adalah diyakini bahawa Mani Purindan hanyalah nama gelaran dan bukan nama sebenar individu yang diperkatakan itu. Penulis Sejarah Melayu, Tun Sri Lanang mungkin tidak mengetahui nama sebenar individu tersebut atau mungkin menghadapi kesukaran dalam mengingat semula nama individu yang berkenaan. Kemungkinan nama itu agak panjang dan payah hendak menuliskannya dengan tepat dan sempurna. Oleh sebab nama Mani Purindan dicipta khusus untuk Sejarah Melayu sahaja, nama tersebut tidak diketahui di tempat-tempat lain. Pada hal individu yang berkenaan ada kaitan istimewa dengan Raja-raja Pasai tetapi tiada langsung catatan nama Mani Purindan di sana. Buku ini cuba meninjau semula tentang Mani Purindan dengan menjurus kepada aspek-aspek yang difikir dapat menjelaskan serba-sedikit tentang identiti Mani Purindan.

Penulis: Ismail Azman Omar
ISBN 978 983 195 406 5
Tahun: 2008
Hlm: 158
Saiz: 5.75” X 8.25”
Harga: RM16.00