Archives

Editor??? Surat Khabar atau Majalah?

Begitulah reaksi spontan jika saya beritahu seseorang mengenai kerjaya saya. Atau reaksi yang ‘sama waktu’ dengannya ialah ‘surat khabar mana?’, ‘majalah apa’ dan ‘NST ke’? atau menyebut beberapa akhbar terkemuka. Kenapa buku tidak masuk dalam fikiran mereka. Benarkah masyarakat kita adalah masyarakat tidak suka membaca buku. Jika ini benar, bagaimana ratusan penerbit buku di Malaysia boleh meneruskan perniagaan mereka? Kerajaan juga memperuntukkan lebih RM5 juta setahun untuk membekalkan buku-buku sama ada di sekolah atau di pustaka-pustaka desa. Adakah buku-buku yang dihantar ini tidak dibaca? Ia hanya sekadar memenuhi tender dan menyelesaikan tugas pegawai terbabit? Persoalan ini begitu subjektif untuk menyatakan masyarakat kita tidak membaca atau membaca sekadar memenuhi tuntutan kerjaya atau peperiksaan. Ada buku yang boleh dijual ratusan ribu naskhah. Novel-novel remaja yang tidak termasuk dalam mana-mana sukatan pelajaran tempatan laris dijual, malah ada penerbit yang bergantung kepada penjualan novel sahaja.

Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam permasalahan ini. Perkara paling asas ialah negara kita adalah negara membangun. Masyarakat berlumba-lumba mengejar materialistik. Mereka lupa kepentingan membaca. Membeli TV, telefon genggam mahal, komputer riba dan alat ‘kehendak’ lain adalah lebih penting daripada buku, dan ia dianggap sebagai ‘keperluan’. Mengikut Maslow, kehendak manusia pada abad-abad milenium dan selepasnya akan bertambah dan menjadi keperluan. Walaupun pada asal teorinya, keperluan hanya terbatas kepada bahan yang hanya diperlukan untuk hidup dan bernafas. Tapi kini, mungkin ada manusia tidak boleh hidup tanpa TV, internet atau telefon mudah alih.

Faktor kedua daripada permasalahan ini mengikut pertimbangan penulis, buku-buku yang memenuhi selera orang awam masih kurang. Jumlah penerbit tempatan masih tidak seimbang dengan penduduk Malaysia yang hampir mencecah 30 juta orang. Memang jumlah pembaca amat berkurangan jika dibandingkan dengan negara maju namun disebabkan tiada lambakan buku yang ketara di pasaran menyebabkan jumlah yang sedikit itu kelihatan boleh mengisi poket usahawan buku.

Kekurangan buku pula amat ketara apabila lambakan buku asing seperti dari jiran serumpun terutama dalam bidang agama Islam menguasai pasaran tempatan. Novel-novel dari sana juga laris malah berebut-rebut diadaptasi oleh penerbit tempatan. Ada penerbit cenderung menerjemahkan bahan-bahan asing tersebut lebih daripada menghasilkan bahan tulisan orang tempatan sendiri. Perkara ini akan terus berlarutan kerana pembaca masih mahu mencari bahan mengikut kehendak mereka. Terdapat sebilangan penerbit tempatan pula sibuk menghasilkan buku untuk memenuhi tender, tanpa mengira pasaran awam. Persoalannya, adakah di Malaysia amat kekurangan penulis yang mampu memenuhi citarasa masyarakat setempat?

Oleh yang demikian, bukan semua masyarakat kita tidak membaca. Namun peratusannya amat sedikit. Ada pula yang amat berkira dalam soal bahan bacaan. Mungkin bagi mereka ia tidak penting berbanding keperluan lain, lebih-lebih lagi kerjaya yang tidak melibatkan soal bacaan. Pengasahan pemikiran dan kemahiran teknik berfikir langsung tidak diambil kira. Mereka hanya meneruskan kehidupan rutin tanpa memikirkan bagaimana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan sekali gus melakukan anjakan paradigma supaya kehidupan masa akan datang jauh lebih baik. Masih tertanam di minda masyarakat kita bahawa membaca hanyalah untuk keperluan akademik dan sebahagian kerjaya, dan tidak diperlukan oleh individu yang tidak berkepentingan seperti suri rumah, pegawai penjara, jaga, pencuci pejabat dan sebagainya. Jika golongan yang ‘tidak berkepentingan’ ini membaca, mereka hanya memilih bahan-bahan santai yang mungkin tiada manfaat.

Golongan pembaca yang sedikit sahajalah membantu penjualan buku namun masih tidak memadai. Penerbit pula hendaklah bijak mengambil hati pembaca. Selain kreatif, buku mestilah dijual dengan harga berpatutan. Kalau tidak, masyarakat awam lebih cenderung membaca sesuatu yang santai, murah, berbentuk hiburan dan kadang-kadang langsung tidak memberi manfaat.

Advertisement