Tag Archive | Al-Arqam

GERAKAN ISLAM TRADISIONAL DI MALAYSIA

Gerakan Islam Tradisional

Buku ini membahas tentang gerakan Islam yang bercorak tradisional di Malaysia, khususnya kepada kumpulan Jamaat Tabligh dan Darul Arqam. Kajian terhadap kedua-dua gerakan ini penting sekali dilakukan, bukan sahaja kerana pengaruhnya yang besar, bahkan juga untuk mengenal pasti kelebihan dan kekurangannya. Atau, kalau mungkin, untuk mengetahui kebenaran dan kebatilannya. Sebagai sebuah kajian, penulis seberapa bolehnya cuba mendedahkan hakikat dan kenyataan, berasaskan fakta dan data yang diperolehi daripada sumber mereka sendiri, iaitu yang menjadi pegangan atau yang ditulis oleh para pendukung gerakan tersebut. Bahagian pertama membincangkan tentang gerakan tradisonalisme konservatif, manakala bahagian kedua membincangkan tentang gerakan tradisionalisme progresif. Fatwa Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Daerah Istimewa Acheh dan Kenyataan Ketua Pengarah Pusat Islam, Malaysia turut dimuatkan.

Penulis: Dr. Abdul Rahman Hj. Abdullah
ISBN 983 195 242 1
Tahun: 2007
Hlm: 212
Saiz: 5.75” X 8.25”
Harga: RM 18.00