Tag Archive | sistem pengurusan Islam

PENGURUSAN ISLAM: POTENSI DAN CABARAN

Pengurusan Islam

Sistem pengurusan Islam adalah bersifat komprehensif., bersepadu dan totalistik yang mengaitkan agama dengen seluruh urusan keduniaan (politik, pentadbiran, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, sains dan teknologi) dan yang meletakkan manusia sebagai pengurus dan pelaku utamanya (khalifah). Sistem pengurusan Islam bertanggungjawab memastikan apa yang dilakukan oleh manusia sebagai penggerak utama sistem pengurusan Islam tidak bercanggah dengan syariat. Ia cuba menyelia dan memandu manusia dalam kehidupan individu dan berorganisasi supaya dipayungi dengan pengawasan Ilahi.
Sistem pengurusan Islam adalah satu sistem yang amat menekankan kepentingan nilai-nilai etika agama dalam seluruh kegiatannya. Nilai-nilai ini mendasari amalan pengurusan bermula dari soal niat, motivasi hinggalah kepada soal kualiti, hubungan dalam organisasi, objektif, konflik dan kempimpinan. Nilai-nilai ini menjadi paksi di mana berpusatnya segala kegiatan pengurusan. Nilai-nilai ini menjadi payung yang melindungi supaya degup jantung dan rentak perjalanan individu dan organisasi tidak bercanggah dengan syariat.

Penulis: Auni Hj. Abdullah
ISBN: 978-983-131-289-6
Penerbit: Darul Fikir
Harga: RM25.00 (SM)/RM28.00 (S/S)